Pilot voorwaarden Personal Body Plan x TrainMore

• De Personal Body Plan x TrainMore pilot wordt aangeboden door: Personal Body Plan B.V. kantoorhoudende aan de Ketelstraat 3, 1021 JX, Amsterdam (hierna Personal Body Plan).

• De pilot is geldig van 3 september 2017 tot en met 30 november 2017.

• Door deelname aan de pilot gaat de deelnemer akkoord met de pilot voorwaarden.

• Iedereen die in de pilot een Personal Body Plan@Gym met coach abonnement afsluit met een startdatum in de pilot heeft recht op een Personal Body Plan/TrainMore abonnement.

• Het Personal Body Plan/TrainMore abonnement is geldig bij de volgende vestigingen van TrainMore: Rotterdam, Amsterdam Oosterdok, Amsterdam De Pijp, Amsterdam Singel, Groningen, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Zaandam. Het abonnement is geldig gedurende de gehele looptijd van het afgesloten en actieve Personal Body Plan@Gym met coach abonnement.

• Om het Personal Body Plan/TrainMore abonnement te activeren dient de deelnemer zich binnen 14 dagen na de start van het Personal Body Plan@Gym met coach abonnement fysiek te melden bij een van de TrainMore vestigingen en in te schrijven middels het inschrijfformulier. Doet men dit na deze 14 dagen dan vervalt het recht op een Personal Body Plan/TrainMore abonnement. Om de inschrijving te voltooien is de betaalbevestiging van Personal Body Plan en een geldig identiteitsbewijs nodig.

• Indien een deelnemer tijdens een lopend Personal Body Plan@Home of Personal Body Plan@Park met coach abonnement wisselt naar een Personal Body Plan@Gym met coach abonnement heeft een deelnemer geen recht op een Personal Body Plan/TrainMore abonnement.

• Het Personal Body Plan/TrainMore abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

• Personen die reeds een lopend TrainMore lidmaatschap hebben kunnen pas na opzegging en einddatum TrainMore contract gebruikmaken van de pilot.

• Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, of zetfouten.

• Personal Body Plan behoudt zich het recht voor om de pilot eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

• In gevallen waarin deze pilot voorwaarden niet voorzien wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Personal Body Plan. In de gevallen waarin ook deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Personal Body Plan.

• Op het Personal Body Plan/TrainMore abonnement zijn ook de algemene voorwaarden van TrainMore van toepassing. Indien deze conflicteren met die van Personal Body Plan zijn de voorwaarden van Personal Body Plan leidend.

• In het geval je een opmerking, vraag of een klacht hebt over deze pilot dan kan je contact opnemen met Customer Care van Personal Body Plan op het nummer 020 – 221 35 19 of mailen naar info@personalbodyplan.com.